Cold mailing

Cold Mailing, czyli tzw. zimne wiadomości e-mail. – Czym są i jak je stosować?

Cold mailing to sztuka pisania wiadomości e-mail do osoby, która się tego nie spodziewa. Dlaczego sztuka? Ponieważ Twoim zadaniem jest skłonić odbiorcę do konkretnej reakcji, czyli CTA!